1. Przedmowa
 2. Dlaczego warto poznać informatykę medyczną
 3. Zróżnicowane role komputera w służbie zdrowia
 4. Komputery w administracji szpitalnej
 5. Specjalistyczne medyczne bazy danych
 6. Metody komputerowej analizy i przetwarzania danych medycznych
 7. Komputerowe przetwarzanie sygnałów medycznych
 8. Systemy informatyczne związane z obrazami medycznymi
 9. Sieci komputerowe w informatyce medycznej
 10. Telemedycyna
 11. Problemy bezpieczeństwa w systemach informatyki medycznej
 12. Bibliografia

Przedmowa


0005 0006


Z książki można korzystać jedynie w ramach ustawowych swobód użytkownika, takich jak określone w przepisach o dozwolonym użytku