1. Podziękowania
 2. Wstęp
 3. Część I
 4. Dyskusje o końcach historii
 5. Historia akademicka a historia niekonwencjonalna
 6. Problem kryzysu historii akademickiej
 7. Ku historii nieantropocentrycznej
 8. Część II
 9. Hermeneutyka przejścia. "Wspomnienia" z Rosji Jana Żarno
 10. Archeontologia martwego ciała. Argentyńscy "desaparecidos"
 11. Monumentalna przeciw-Historia. Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda
 12. Pamięć/przeciw-historia jako ideologia. "Pozytywy" Zbigniewa Libery
 13. Podsumowanie
 14. Uwagi końcowe o trudnych związkach historii i metodologii
 15. Bibliografia
 16. Indeks nazwisk
 17. Indeks pojęć
 18. Spis ilustracji
 19. Summary

Wstęp


0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska