1. Podziękowania
 2. Wstęp
 3. Część I
 4. Dyskusje o końcach historii
 5. Historia akademicka a historia niekonwencjonalna
 6. Problem kryzysu historii akademickiej
 7. Ku historii nieantropocentrycznej
 8. Część II
 9. Hermeneutyka przejścia. "Wspomnienia" z Rosji Jana Żarno
 10. Archeontologia martwego ciała. Argentyńscy "desaparecidos"
 11. Monumentalna przeciw-Historia. Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda
 12. Pamięć/przeciw-historia jako ideologia. "Pozytywy" Zbigniewa Libery
 13. Podsumowanie
 14. Uwagi końcowe o trudnych związkach historii i metodologii
 15. Bibliografia
 16. Indeks nazwisk
 17. Indeks pojęć
 18. Spis ilustracji
 19. Summary

Podziękowania


0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska