1. I-II. Środowisko geograficzne. Ludność Mali. Wczesny okres dziejów społeczeństw nadnigeryjskich i kształtowanie się państw
 2. III-IV. Ekspansja terytorialna i rozkwit Mali. Gospodarka i społeczeństwo Mali okresu rozkwitu
 3. V-VI. Organizacja państwa Mali. Kultura rodzima i islam
 4. VII. Stopniowy upadek Mali
 5. VIII-IX. Ekspansja terytorialna Songhaju za dynastii Sonni. Songhaj za dynastii Askia
 6. X-XII. Organizacja państwa Songhaj. Gospodarka i społeczeństwo Songhaju. Kultura Songhaju
 7. XIII-XVI. Najazd marokański i upadek Songhaju. Paszalik Arma. Dendi. Państwa Bambara
 8. XVII-XVIII. Organizacje plemienne w XVII-XVIII w. Gospodarcze i społeczne objawy upadku w XVII-XVIII w.
 9. XIX-XX. Ograniczenie wpływów islamu. Intensyfikacja życia gospodarczo-społecznnego i politycznego
 10. XXI-XXII. Ekspansja kolonialna. Panowanie kolonialne. Organizacja władztwa francuskiego
 11. XXIII-XXV. Ludność i gopodarka Sudanu Francuskiego. Ruch antykolonialny w Sudanie Francuskim i rozwój dążeń niepodległościowych. Odzyskanie niepodległości
 12. Materiały informacyjno-pomocnicze

I-II. Środowisko geograficzne. Ludność Mali. Wczesny okres dziejów społeczeństw nadnigeryjskich i kształtowanie się państw


0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska