1. Rozdział I. Czy metaforę można zobaczyć? Wstęp do zagadnienia metafory filmowej
  2. Rozdział II. Spojrzenie retoryczne
  3. Rozdział III. Metaforyczność i metonimiczność jako modele retoryczne
  4. Rozdział IV. Metafora w refleksji psychoanalitycznej
  5. Rozdział V. Próba bilansu i spojrzenie w przyszłość: kres metafory i początek teorii widzenia filmowego
  6. Bibliografia
  7. Aneksy
  8. Coдepжание
  9. Summary

Rozdział I. Czy metaforę można zobaczyć? Wstęp do zagadnienia metafory filmowej


0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska