1. Wstęp
 2. Warunki naturalne
 3. Początki miasta
 4. Pod władzą Mali
 5. Tuaredzy
 6. Zwierzchnictwo Songhaju
 7. Zabudowa i ludność miasta w okresie rozkwitu w XVI wieku
 8. Gospodarka Timbuktu w XVI wieku
 9. Kultura miejska
 10. Najazd marokański i rządy Arma od 1591 do 1737 roku
 11. Gospodarka i ludność Timbuktu w stuleciach kryzysu
 12. Od upadku paszaliku Arma do podboju francuskiego
 13. Timbuktu a Europa
 14. Timbuktu a francuska ekspansja kolonialna
 15. Pod władzą Francji
 16. W niepodległym Mali
 17. Zakończenie
 18. Wskazówki bibliograficzne
 19. Słownik terminów i nazw występujących w książce
 20. Spis map i planów, spis ilustracji, table des matières
 21. Indeks osób

Wstęp


0002 0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska