1. Wprowadzenie
 2. Badanie kwestionariuszowe kompetencji komunikacyjnych osób w wieku od 13 do 16 lat
 3. Netnografia, czyli gimnazjaliści i gimnazjalistki w społecznościach internetowych
 4. Ilościowa analiza programów nauczania
 5. Jakościowa analiza programów nauczania
 6. Zakończenie
 7. Bibliografia
 8. Model kompetencji związanych z korzystaniem z internetu przez dzieci w wieku od 13 do 16 lat
 9. Aneks 1. Ilościowa analiza programów nauczania – model kompetencji jako narzędzie analizy
 10. Aneks 2. Ilościowa analiza programów nauczania – wykaz programów poddanych analizie
 11. Aneks 3. Ilościowa analiza programów nauczania – tabele z wartościami zmiennych
 12. Aneks 4. Jakościowa analiza programów nauczania – wykaz programów poddanych analizie

Wprowadzenie


0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska