1. Wprowadzenie
 2. Model kompetencji związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 do 13 lat
 3. Wywiad skategoryzowany
 4. Netnografia
 5. Obserwacja uczestnicząca w środowisku szkolnym
 6. Ilościowa analiza programów nauczania
 7. Jakościowa analiza programów nauczania
 8. Słowo końcowe
 9. Aneks metodologiczny
 10. Aneks. Model kompetencji - narzędzie ilościowej analizy programów nauczania
 11. Aneks. Analiza programów nauczania – wykaz programów poddanych analizie ilościowej i jakościowej
 12. Aneks. Ilościowa analiza programów nauczania – tabele z wartościami zmiennych
 13. Bibliografia

Wprowadzenie


0002 0003 0004


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska