1. Wstęp
 2. Rozdział I IDEOLOGICZNY WYMIAR SPORU O PRZYCZYNY KRYZYSU GOSPODARCZEGO ORAZ O ROLĘ PAŃSTWA W NIWELOWANIU JEGO SKUTKÓW
 3. Rozdział II REPUBLIKA SERBII: KREDYTOWY MULTILATERALIZM
 4. Rozdział III CZARNOGÓRA: NADZIEJA W TURYSTYCE
 5. Rozdział IV REPUBLIKA MACEDONII: INWESTYCJE W TOŻSAMOŚĆ
 6. Rozdział V REPUBLIKA ALBANII: NISKIE PODATKI
 7. Rozdział VI BOŚNIA I HERCEGOWINA ORAZ KOSOWO: PAT USTROJOWY
 8. Rozdział VII PRÓBA PODSUMOWANIA: STRATEGIE ZAPOBIEGANIA SPOŁECZNYM SKUTKOM KRYZYSU GOSPODARCZEGO W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ
 9. Zakończenie
 10. Summary
 11. Bibliografia
 12. Spis tabel
 13. Spis wykresów

Wstęp


0005 0006 0007 0008 0009


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska