1. Słowo wstępu
 2. Stosunek do czasu Polaków, czyli społeczeństwo czekające
 3. Czas społeczny i inne kategorie temporalne
 4. Czas, wartości, styl życia
 5. Czas – zmiana – wydarzenie
 6. Dzienniki jako opowieści o czasie
 7. „Na marginesie czasu”, czyli życie bez przyszłości
 8. Czas w życiu codziennym Polaków – analiza dzienników
 9. Zróżnicowanie stylów życia a wymiar czasu
 10. Ciągłość i zmiana orientacji temporalnych Polaków
 11. Teraźniejszość bez przyszłości – analiza zjawiska
 12. Stosunek do czasu i więź społeczna
 13. Zakończenie: Stosunek Polaków do czasu z perspktywy globalnej i lokalnej
 14. Epilog: Czas w życiu codziennym Amerykanów
 15. Bibliografia cytowanych prac
 16. Summary

Czas społeczny i inne kategorie temporalne


0014 0015 0016 0017


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska