1. Wstęp
  2. Rozdział I. Odzyskanie Konstantynopola w 1261 r. i zabiegi Michała Paleologa o utrzymanie Cesarstwa Bizantyńskiego
  3. Rozdział II. Pozycja Ludwika Świętego w ówczesnej Europie i jego stosunek do problemów bizantyńskich (do 1269 r.)
  4. Rozdział III. Wymiana poselstw między Michałem Paleologiem a Ludwikiem IX. Stanowisko źródeł francuskich w tej kwestii
  5. Rozdział IV. Wpływ środowiska mendynackiego na stosunek Ludwika Świętego do Greków i unii Kościołów
  6. Zakończenie
  7. Résumé - Byzance, France et le Siège Apostolique à la deuxième moitié du XIIIᵉ siècle

Wstęp


0002 0003


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska