1. Wykaz skrótów
  2. Wstęp
  3. Handel wewnętrzny w Polsce w latach 1944-1946
  4. Geneza i założenia programu "Bitwy o handel"
  5. Realizacja programu "Bitwy o handel"
  6. Wyniki "Bitwy o handel"
  7. Bibliografia
  8. Spis tablic

Wykaz skrótów


0002


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska