1. Wstęp
 2. Przygotowanie danych
 3. Statystyka opisowa
 4. Estymacja przedziałowa parametrów
 5. Parametryczne testy istotności
 6. Analiza danych jakościowych. Wielopolowe tablice kontyngencji
 7. Analiza wariancji
 8. Regresja i korelacja
 9. Testy nieparametryczne
 10. Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy statystycznej
 11. Wielowymiarowa analiza wariancji i analiza dyskryminacyjna
 12. Regresja wielokrotna
 13. Regresja krzywoliniowa
 14. Analiza kanoniczna
 15. Analiza czynnikowa i głównych składowych
 16. Dodatek 1. Zmienne losowe i ich rozkłady
 17. Dodatek 2. Przykładowe dane
 18. Dodatek 3. Wielowymiarowy rozkład normalny
 19. Dodatek 4. Wybrane zagadnienia z rachunku macierzowego
 20. Literatura
 21. Wybrane tablice statystyczne

Wstęp


0004 0005 0006


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska