1. Cechy suprasegmentalne w technologii mowy
 2. Lingwistyczne podstawy analizy suprasegmentaliów
 3. Fizjologiczne i słuchowe uwarunkowania intonacji
 4. Akustyczno-percepcyjne podstawy opisu struktur suprasegmentalnych mowy
 5. Modele i opisy intonacji w systemach dialogowych
 6. Fonetyczno-akustyczna definicja akcentu i frazy intonacyjnej języka polskiego
 7. Dystynktywne cechy akcentu w języku polskim
 8. Intonacyjna struktura frazy
 9. Zmienność iloczasu samogłoskowego oraz intensywności w obrębie frazy
 10. Suprasegmentalia w mowie ciągłej
 11. Podstawy matematycznego opisu suprasegmentaliów
 12. Sieci neuronowe w analizie suprasegmentaliów
 13. Automatyczna klasyfikacja intonacyjnej struktury frazy
 14. Synteza przebiegów intonacyjnych w mowie ciągłej
 15. Suprasegmentalia w zastosowaniach
 16. Załączniki i literatura
 17. Summary

Cechy suprasegmentalne w technologii mowy


0003 0004 0005 0006 0007 0008


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska