1. Wstęp. Socjolog w uczelni technicznej
 2. Społeczeństwo – nauka – technika. Wprowadzenie do problematyki badań
 3. Problem badawczy i metody badań własnych
 4. Wielkie odkrycia naukowe, wynalazki i usprawnienia techniczne na początku XXI wieku
 5. Dynamika nauk ścisłych i technicznych
 6. Nauki ścisłe i techniczne w polskiej uczelni technicznej
 7. Cywilizacyjne zagrożenia i wyzwania współczesności
 8. Zakończenie. O uspołecznionej racjonalności technologicznej
 9. Bibliografia
 10. Aneks 1. Dyspozycje do wywiadów z profesorami i adiunktam i AGH
 11. Aneks 2. Ankieta audytoryjna dla studentów V roku
 12. Aneks 3. Spis wywiadów z profesorami i adiunktami AGH

Społeczeństwo – nauka – technika. Wprowadzenie do problematyki badań


0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska