Umysł wobec świata. Intencjonalność w filozofii Johna Searle'a
Krzysztof Gajewski

157 stron
Okladka