1. Wprowadzenie
  2. Wytwarzanie mowy
  3. Percepcja mowy
  4. Metody opisu sygnału mowy
  5. Sygnał mowy w automatyce
  6. Sygnał mowy w telekomunikacji
  7. Zakończenie
  8. Dodatek: Sygnał mowy a tekst pisany
  9. Literatura

Wytwarzanie mowy


0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025

Dalej: 21-41

Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska