1. Anna Sobczak, Wstęp
  2. Zbigniew Osiński, Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym
  3. Marcin Wilkowski, World Wide Web (WWW) jako obiekt badań historycznych: kilka problemów
  4. Andrzej Radomski, Historiografia „dwóch prędkości” czyli jak narzędzia cyfrowe zmieniły Klio
  5. Grzegorz Gmiterek, Książka w erze nowych technologii, integracji i interaktywności mediów
  6. Józef Brynkus, Gry dydaktyczne inspiracją do tworzenia narracji historycznej przez uczniów
  7. Agnieszka Chłosta-Sikorska, Blogi w nauczaniu historii czyli nowoczesny sposób propagowania wiedzy
  8. Dominik Purchała, Od pierwszych czasopism do Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych "Lectorium"
  9. Michał Starczewski, Otwarte modele komunikacji naukowej a humanistyka cyfrowa

Grzegorz Gmiterek, Książka w erze nowych technologii, integracji i interaktywności mediów


0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040


Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Polska