1. Przedmowa
  2. Rosja wobec polskich prób reform w latach 1738-1744
  3. Rosja wobec planów reform ustrojowych niezrealizowanej konfederacji Czartoryskich z lat 1762-1763
  4. Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 r.
  5. Ambasador Otto Stackelberg w dobie wojny o sukcesję bawarską
  6. Dwa niezrealizowane projekty polityczne Katarzyny II z początku 1789 r.
  7. Ostatnie miesiące ambasady Ottona Stackelberga w świetle jego raportów (styczeń 1789 - czerwiec 1790)
  8. Źródła i literatura . Wykaz skrótów
  9. Skorowidz osób

Przegrana walka o głosowanie większością. Stanisław August od października do grudnia 1766 r.


0066 0067 0068

Wstecz: 1-20

Creative Commons License Książka jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska