Zbigniew P. Kruszewski

prof. inż. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie pełni funkcję rektora uczelni. Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Od 2007 roku Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN. W 2009 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Jarosławskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. K. D. Uszyńskiego w Jarosławiu (Federacja Rosyjska). Kierownik wielu prac badawczych wykonywanych na zlecenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i placówek naukowych. Zainteresowania badawcze: badania w zakresie kultury, polityka naukowa i szkolnictwa wyższego, przemiany współczesnej edukacji. Autor m.in.: "Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku" (1999); "Szkolnictwo niepaństwowe w Polsce: doświadczenia i refleksje" (2000 i nast.); "Stulecie Gombrowicza" (współredaktor: 2004); "Kultura żydowska na Mazowszu" (współredaktor: 2004); "Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej: wyzwania w świetle transformacji ustrojowej" (współredaktor: 2005); "Adam Mickiewicz: 1798-1855-2005: wielkość, tradycja, pamięć" (współredaktor: 2006).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Towarzystwo Naukowe Płockie - podmiot życia publicznego