Zbigniew Osiński

prof. Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, gdzie kieruje Zakładem Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu. Zainteresowania badawcze: dzieje edukacji w Polsce w XX wieku, a zwłaszcza dzieje nauczania historii w Polsce w okresie 1944-1989, problemy współczesnej edukacji, a w szczególności: aktywne metody kształcenia i multimedialne środki dydaktyczne, wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji, e-learning i blended learning w edukacji szkolnej i na studiach wyższych, jakość kształcenia na studiach wyższych, architektura informacji i użyteczność serwisów edukacyjnych i naukowych, bibliometria i webometria. Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, w tym m.in. w zakresie elektronicznych źródeł informacji edukacyjnej i naukowej, internetu jako narzędzia komunikacji naukowej, architektury informacji i użyteczności serwisów edukacyjnych i naukowych, bibliometrii i webometrii. Opublikował m.in. "Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej" 92006); "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010" (redakcja: 2010); "Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne

Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)