Zbigniew Landau

(ur. 1931 r.) polski historyk i ekonomista. Emeryt. prof. i kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznych SGH. Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Drugiej Rzeczypospolitej, historia gospodarcza świata (XIX-XX w.), historia finansów, problematyka kapitałów obcych w Polsce, a zwłaszcza pożyczek zagranicznych dla państwa polskiego, przebieg wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1930−1935. Autor m.in.: "Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939" (współautor: 1960, wyd. 1); "Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku" (współautor: 1966, wyd. 1); "Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939" (t. 1-4, współautor: 1967, 1971, 1982, 1989); "Anonimowi władcy: z dziejów kapitału obcego w Polsce: 1918-1939" (współautor: 1968); "Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej" (współautor: 1991); "Bank Gospodarstwa Krajowego: zarys dziejów" (1993); "Gospodarka Polski Ludowej" (1994); "Polityka gospodarcza II RP i PRL" (współautor: 1995); "Polska w Europie i świecie 1918-1939" (współautor: 2005).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Gospodarka Polski w XX wieku