Zbigniew Drozdowicz

(ur. 1948) prof. i kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych WNS UAM, utworzonej w 2011 r. w miejsce Zakładu Historii i Filozofii Religii Instytutu Filozofii UAM. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM. Filozof, religioznawca, specjalista w zakresie nowożytnej filozofii francuskiej i filozofii chrześcijańskiej. Członek zarządów: Polskiego Towarzystwa Religioznawczego (wiceprezes), Fundacji Humaniora w Poznaniu (przewodniczący), Centrum Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu (przewodniczący). Członek: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Association des Anciens et des Amis du CNRS, Amis du Centre International Blaise Pascal. Autor m.in.: "Kartezjusz a współczesność" (1980); "O Bogu, Rozumie, Naturze i Wielkim Eklektyzmie: szkice z filozofii francuskiej" (1986); "Swoistości poznania historycznego" (współautor: 1990); "Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej" (1991); "Mity: historia i struktura mistyfikacji" (redakcja: 1997); "Sekty religijne w nowożytnej Europie" (2000); "Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków" (redakcja: 2001); "Ilustrowana encyklopedia religii świata: kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne" (współredaktor: 2002); "To be and to live in Europe: selected problems" (redakcja: 2004); "Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych" (redakcja: 2008); "Essays on european liberalism: history and ideology" (2013); "Rationality standards of social life: traditions and the present" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 8

Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia

Kartezjański racjonalizm: zrozumieć Kartezjusza

Społeczne następstwa racjonalizacji religii

Sekty religijne w nowożytnej Europie

Filozofia francuska w epoce Oświecenia

Excellentia Universitas: szkice o uniwersytecie

Z perspektywy końca pewnej epoki: szkice bez mała filozoficzne

Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej (od XVI do XX wieku)