Zbigniew Bokszański

(ur. 1940 r.) prof. w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii UŁ. Członek m.in. L'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, ISA, Komitetu Socjologii PAN, Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN. Zainteresowania badawcze: zmiana społeczna w Polsce po 1989 r., stereotypy narodowe, rola i źródła kształtowania przesądów w kulturze, struktura socjologiczna robotników w Polsce, socjologia kultury, antropologia społeczna, świadomość społeczna i narodowa w Polsce po 1989 r., interakcje społeczne. Autor m.in.: "Współczesna polska klasa robotnicza" (współredakcja: 1975); "Młodzi robotnicy a awans kulturalny" (1976); "Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej" (1989); "Społeczeństwo, kultura, osobowość" (współredaktor naukowy: 1990); Stereotypy a kultura" (1997, wyd. 1); "Młodzi Europejczycy o Polakach: opinie studentów uniwersytetów europejskich" (1998); "Tożsamości zbiorowe" (2005, wyd. 1); "Indywidualizm a zmiana społeczna: Polacy wobec nowoczesności: raport z badań" (2007).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Socjologia języka