Władysław Chaim

CSsR (Redemptoryści, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela), dr. W l. 1989-2005 adiunkt w Katedrze Psychologii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Kierownik Gabinetu Psychoterapeutycznego dla osób duchownych. Aktualnie pracuje jako misjonarz i rekolekcjonista w Kościele św. Mikołaja i we Wspólnocie Redemptorystów w Zamościu. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Zainteresowania badawcze: psychologia, socjologia i filozofia religii, funkcja religii w kształtowaniu osobowości człowieka, problem spójności w religii, psychologia rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osób duchownych.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Psychologiczna analiza religijności niespójnej