Tomasz Kizwalter

prof. Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historycznym UW. Przewodniczący Rady Naukowej IH, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Historycznego", wydawanego przez Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla. W 2010 r. (w roku jubileuszu 80-lecia IH UW) odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Zainteresowania badawcze: dzieje polityczne Europy XIX/XX w., modernizacja społeczeństw europejskich w XIX w., nowoczesność jako przedmiot badań historycznych. Autor m.in.: "Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego" "Ludzie i idee Oświecenia w Polsce porozbiorowej" (1987); "Ziemiaństwo połowy XIX w. wobec procesów modernizacji - idee kręgu Andrzeja Zamoyskiego" (1987); "O nowoczesności narodu: przypadek polski" (1999); "Historia powszechna: wiek XIX" (wyd 1.: 2003).

Liczba opublikowanych utworów: 1

"Nowatorstwo i rutyny": społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863)