Tomasz Gąciarz

(ur. 1969 r.) inż., adiunkt w Instytucie Teleinformatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Autor m.in.: "Algorytmy genetyczne" (współautor: 1995); "Odkrywanie właściwości sieci neuronowych" (współautor: 2007).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Odkrywanie właściwości sieci neuronowych: przy użyciu programów w języku C#