Sylwia Kucharska

mgr historii sztuki, doktorantka kulturoznawstwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej rozprawa doktorska, pod kierunkiem dr hab. Doroty Ilczuk, jest poświęcona roli turystyki filmowej w promocji dziedzictwa kulturowego. W latach 2002–2011 pracowała jako kierownik produkcji telewizyjnej i filmowej. Współpracowała m.in. z Piotrem Łazarkiewiczem i Waldemarem Krzystkiem. Zainteresowania badawcze: kultura filmowa Dolnego Śląska, ekonomika produkcji filmowej, związki pomiędzy turystyką filmową a edukacją kulturalną i rozwojem regionalnym.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Wrocław i film