Stefan Ciara

prof. w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Instytutu Historycznego UW, członek Rady Naukowej IH. W latach 1972–1973 zatrudniony w Bibliotece UW, zaś w okresie 1973–1979 - w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. W latach 1975-1976 ukończył Studium Podyplomowe Archiwistyki na UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: historia społeczna Polski nowożytnej, archiwistyka i nauki pomocnicze, historia Polski XIX w. na tle historii powszechnej, historia historiografii polskiej (zwłaszcza ośrodka lwowskiego). Autor podręczników szkolnych w zakresie historii. Opublikował m.in.: "Kariera rodu Weiherów 1560-1657" (1980); "Europejczyk w podróży 1850-1939" (współredakcja: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku