Stanisław M. ZawadzkiLiczba opublikowanych utworów: 2

Cenniejsze od złota: z dziejów polskiego hutnictwa żelaza

Dwa wieki przemysłu w Polsce: zarys dziejów