Sławomira Żerańska-Kominek

(1946-) polska muzykolog. Prof. i kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej. Dyrektor Instytutu Muzykologii UW. Ukończyła studia w zakresie arabistyki (1968) i muzykologii (1973) na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Związku Kompozytorów Polskich, European Society for Cognitive Sciences of Music, European Seminar in Ethnomusicology, International Council for Traditional Music, American Society for Ethnomusicology. Zainteresowania badawcze: etnomuzykologia, psychologia i antropologia muzyki, antropologia kognitywna, klasyczna muzyka kultur Azji Centralnej. Autorka m.in.: "Symbole czasu i przestrzeni w muzyce Azji Centralnej" (1987); "Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce: Litwini, Białorusini, Ukraińcy" (redakcja: 1990); "Opowieść o szalonej Harman i Aszyku zakochanym w księżycu: postać, muzyka i koncepcja muzyki w turkmeńskim dessanie «Harman Däli»" (współautorka: 1998); "Mit Orfeusza: inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej" (redakcja: 2003); "Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce" (redakcja: 2010); "Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki" (2014).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Muzyka w kulturze: wprowadzenie do etnomuzykologii

Kultura muzyczna mniejszości narodowych: Litwini, Białorusini, Ukraińcy