Ryszard Kulesza

prof. Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego UW, wiceprzewodniczący Rady Naukowej IH. Laureat wielu stypendiów naukowych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Członek Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Zainteresowania badawcze: historia polityczna, społeczno-obyczajowa i gospodarcza starożytnej Grecji. Autor wielu opracowań naukowych i szkolnych z historii antycznej. Opublikował m.in.: "Ateny Peryklesa" (1991); "Aleksander Wielki" (2009); "Świat starożytny: państwo i społeczeństwo" (red. naukowa: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 9

Historia starożytna w Polsce: informator

Maraton

Wojna peloponeska

Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e.

Polis apolis: wysiedlenia, przesiedlenia i ucieczki ludności w świecie greckim w V i VI wieku p.n.e.

Starożytna Sparta

Sparta w V-IV wieku p.n.e.

Ustrój polityczny Sparty / Ksenofont

„With the shield or upon it” − military death and cowardice in Sparta