Renata Piotrowska

dr, adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w UWr. Zainteresowania badawcze: edukacja medialno-informacyjna, funkcje i zadania bibliotek szkolnych, działalność i organizacja bibliotek publicznych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Autorka m.in.: "Edukacja informacyjna w polskiej szkole" (2011).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Dzieci sieci 2.0