Piotr Chomczyński

dr socjologii, mgr politycznych stosunków międzynarodowych, adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ. Wykładowca w Podyplomowym Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi oraz w Podyplomowym Studium Public Relations UŁ. W latach 2004-2012 członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym (PTS). Zainteresowania badawcze: jakościowe i ilościowe metody badań, zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi, zarządzanie organizacją, transfer wiedzy i nauki do biznesu. Autor m.in.: "Zarządzanie organizacjami: kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi" (współredakcja: 2007); "Zarządzanie organizacjami: organizacja jako proces" (współredakcja: 2007); "Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą" (2008); "Słownik socjologii jakościowej" (współautor: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 5

Zarządzanie organizacjami: kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Czy patronat jest rozwiązaniem?: współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim

Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą

Zarządzanie organizacjami: organizacja jako proces

The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limanchocha community in the context of sustainable development