Paweł Stępień

(ur. 1969 r.) prof. Wydziału „Artes Liberales” UW. Członek Komitetu Redakcyjnego rocznika „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”, Rady Redakcyjnej "Przeglądu Humanistycznego", Komitetu Redakcyjnego serii "Studia Staropolskie. Series Nova" (IBL PAN). Od 2007 r. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Zainteresowania badawcze: dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury; literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki; inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.; libertynizm w poezji polskiej XVII w.; poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych. Autor m.in.: "Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci" (1996); "Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych" (współautor: 2000); "Z literatury religijnej polskiego średniowiecza" (2003); "Ciężkie norwidy: subiektywny przewodnik po literaturze polskiej" (współautor: 2009); "«Kazania świętokrzyskie»: nowa edycja, nowe propozycje badawcze" (współredaktor: 2009).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Śmiech w czasach ostatecznych: tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja

Z literatury religijnej polskiego średniowiecza: studia o czterech tekstach