Mirosława Marody

(ur. 1947 r.) prof. i kierownik Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii UW, przewodnicząca Rady Instytutu Socjologii UW i kierownik Ośrodka Badań Politycznych w Instytucie Studiów Społecznych UW. Jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: psychologia społeczna, socjologia społeczeństwa ponowoczesnego, socjologia zmiany, teoria i praktyka mass mediów. Autorka m.in.: "Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku" (2002, wyd. 1); "Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej" (praca wspólna: 2004), wyróżnionej w 2005 roku Nagrodą im. Jana Długosza (przyznawaną od 1998 r. na Targach Książki w Krakowie za najlepszą publikację w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.); "Społeczna przestrzeń internetu" (współredakcja: 2006).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami

Technologie intelektu: językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania