Michał Tymowski

(ur. 1941) emeryt. prof. Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historycznym UW. Badacz dziejów Afryki. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2013 za osiągnięcia naukowe. Kierownik i uczestnik badań terenowych w Afryce zachodniej. Prowadził wykłady zagraniczne na Uniwersytetach Paris IV-Sorbonne, École des hautes études en sciences sociales w Paryżu i Universidade Agostinho Neto w Angoli. Organizował dziesiątki międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych historii wczesnych państw i historii Afryki, które odbywały się w Polsce, Francji, Włoszech, Holandii, Ghanie, Mali. Był członkiem Rady Naukowej Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN (1975-1981 i 1987-1989) oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (1993-1996 i 1996-2000). Obecnie członek międzynarodowej interdyscyplinarnej grupy badawczej The Early State, kierowanej przez Uniwersytet Lejdejski, członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, członek i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: organizacje państwowe w Europie wczesnośredniowiecznej i w Afryce, historia wczesnych państw Afryki zachodniej i dorzecza Nigru (m.in. Timbuktu i Mali), antropologia polityczna, więzi społeczne, tradycja ustna jako przekaźnik tożsamości historycznej, pierwsze kontakty Europejczyków z Afrykanami w XV i na początku XVI w. Autor wielu książek i artykułów naukowych wydanych w językach polskim, francuskim, angielskim, rosyjskim, chorwackim i bułgarskim, poświęconych wskazanej problematyce, w tym m.in. "Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger a l'époque précoloniale" (1974); "Dzieje Timbuktu" (1979); "Historia Mali" (1979); "Karabin i władza w Afryce XIX wieku: państwa i armie Samoriego i Kenedugu oraz ich analogie europejskie" (1985); "Państwa Afryki przedkolonialnej" (1999).


Liczba opublikowanych utworów: 5

Dzieje Timbuktu

Historia Mali

L'Armée et la formation des etats en Afrique Occidentale au XIXe siècle – essai de comparaison: l'Etat de Samori et le Kenedougou

Karabin i władza w Afryce XIX wieku: państwa i armie Samoriego i Kenedugu oraz ich analogie europejskie

Le dévelopmpement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger a l'époque précoloniale