Mateusz Błachucki

dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, sekretarz Zakładu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Szkoły Głównej Handlowej. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Radca Prezesa w Departamencie Kontroli Koncentracji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził wiele skomplikowanych postępowań antymonopolowych w sprawach kontroli koncentracji w sektorach farmaceutycznym, sieci wielkopowierzchniowych, alkoholowym czy energetycznym. Odpowiedzialny za współpracę międzynarodową w sprawach kontroli koncentracji. Ekspert w grupach roboczych międzynarodowych organizacji ds. ochrony konkurencji, tj. Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN), Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN), Komitetu Konkurencji OECD, Grupy Roboczej ds. Koncentracji przy Komisji Europejskiej (MWG) czy Europejskich Organów ds. Konkurencji (ECA). Przedstawiciel Polski w Komitecie Doradczym ds. Koncentracji przy Komisji Europejskiej. Zainteresowania badawcze: postępowanie administracyjne, prawo antymonopolowe, prawo urzędnicze i dostęp do informacji publicznej. Autor m.in.: "Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych" (współredakcja: 2011); "Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011" (współredakcja: 2012); "Polish competition law: commentary, case law and texts" (2013).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Sądownictwo antymonopolowe w Polsce: historia i ustrój

Polish competition law: commentary, case law and texts

System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców