Marek Nowacki

dr hab. inż., adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Katedry Geoekologii Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Stypendysta programu PHARE w dziedzinie interpretacji dziedzictwa w Queen Margaret University w Edynburgu. Zainteresowania badawcze: interpretacja dziedzictwa, zarządzanie atrakcjami turystycznymi, turystyka kulturowa i kwalifikowana. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. Wydał m.in. "Uwarunkowania aktywności żeglarskiej" (2002).

Liczba opublikowanych utworów: 1

The determinants of satisfacion of tourist attractions' visitors