Marek Krajewski

(ur. 1969 r.) prof. i kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM. Laureat Nagrody im. Stefana Nowaka za rok 2013. Pomysłodawca i kierownik projektu badawczego "Niewidzialne miasto", polegającego na prezentacji spontanicznych form twórczej aktywności obecnej w wielkomiejskiej przestrzeni. Autor kilku blogów, w tym m.in: "Plastic bag" ( http://plasticbag01.tumblr.com/ ), "Niewdzialne miasto – badania ( http://nmbadania.info/ ), "Rzeczy... o obrazach, sztuce, przedmiotach i socjologii"( http://krajewskimarek.blox.pl/html ). Zainteresowania badawcze: socjologia sztuki, zwłaszcza związki sztuki i polityki w okresie PRL-u oraz sztuka niezależna w Polsce w l. 80.; socjologiczne analizy współczesnej kultury materialnej i wizualnej; kultura popularna i media; nieklasyczne formy regulacji zachowań; deindywiduacja i zachowania zbiorowe; sieci społeczne. Autor m.in.: "W stronę socjologii przedmiotów" (redakcja: 2005); "Prywatnie o publicznym, publicznie o prywatnym" (współredakcja: 2007); "Wizualność miasta: wytwarzanie miejskiej ikonosfery" (redakcja: 2007); "Wyobraźnia społeczna: horyzonty, źródła, dynamika: uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego" (współredakcja: 2008); "POPamiętane" (2009); "Handmade: praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości" (redakcja: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Kultury kultury popularnej