Marek Góra

(1956-) prof. i kierownik Katedry Ekonomii I w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie. Polski ekonomista specjalizujący się w ekonomii pracy i systemach emerytalnych. Autor i współautor analiz z zakresu polskiego rynku pracy (w tym bezrobocia i polityk rynku pracy) oraz ekonomii emerytalnej (zwłaszcza funkcjonowania systemów emerytalnych w warunkach starzejącej się ludności i znacznego zadłużenia państw). Współautor reformy systemu emerytalnego w Polsce („Bezpieczeństwo dzięki różnorodności”) wprowadzonej w 1999 r. przez rząd Jerzego Buzka oraz dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. reformy systemu zabezpieczenia społecznego (1997-1999). Współzałożyciel Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (Polish Pension Group SGH), zajmującej się badaniami i doradztwem w zakresie systemów emerytalnych. Zainteresowania badawcze: makroekonomia, ekonomia pracy, ekonomia emerytalna, ekonomia zdrowia i polityka gospodarcza. Autor m.in.: "Rynek pracy w Polsce: pierwsze lata transformacji – próba analizy" (1994); "Zachowania bezrobotnych na rynku pracy: system rejestracji bezrobotnych i zasiłek dla bezrobotnych" (współautor: 1995); "Nowy system emerytalny w Polsce – wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych" (współautor: 2001); "Tax wedge and skills: case of Poland in international perspective" (współautor: 2006); "Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy" (współautor: 2006); "Reforma finansów publicznych w Polsce" (współautor: 2008); "Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian" (współautor: 2014).

Liczba opublikowanych utworów: 1

System emerytalny