Marcin Wilkowski

mgr historii, doktorant w Katedrze Socjologii Collegium Civitas w Warszawie. Twórca portalu "Historia i Media" (historiaimedia.org). Pracuje w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Współpracował z Ośrodkiem Karta w ramach projektów archiwistyki społecznej, współpracuje z ruchem Obywatele Nauki. Jest inicjatorem spotkań i warsztatów w ramach polskich edycji THATCamp (The Humanities And Technology Camp). Strona domowa: wilkowski.org. Zainteresowania badawcze: pamięć w perspektywie mediów (głównie internetu) i kultury popularnej, relacja media a system naukowy, edukacja medialna.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Wprowadzenie do historii cyfrowej