Marcin Jewdokimow

dr socjologii. Kulturoznawca. Adiunkt i p.o. kierownika Katedry Kultury XX wieku w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW. Prowadzi stronę autorską: http://jewdokimowmarcin.wix.com/1. Zainteresowania badawcze: zamieszkiwanie, religia, klasztory, pamięć zbiorowa, materialność, studia wizualne, edukacja. Autor m.in.: "Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania" (2011); "Niedom: socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych" (współautor: 2012); "Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej" (współautor: 2013).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Kapitał kulturowy w działaniu: studium światów społecznych Białowieży

Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy

Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje