Małgorzata Dąbrowska

prof. Katedry Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UŁ, gdzie kieruje Zakładem Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu. Członkini wielu instytucji naukowych i społecznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Bizantynologicznej PAN, British Society for the Promotion of Byzantine Studies, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania badawcze: Bizancjum a Zachód w XIII-XV w., małżeństwa cesarskie w późnym Bizancjum, naturalne dzieci cesarzy, rywalizacja Paleologów i Kantakuzenów, Trapezunt i świat pontyjski, Królestwo Polskie i Cesarstwo Bizantyńskie w XIV-XV w., Oskar Halecki jako historyk unii kościelnej i dyplomata, percepcja Bizancjum w Polsce, współczesna historia i kultura polska. Autorka m.in.: "Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku" (1986); "Łacinniczki nad Bosforem: małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.)" (1996).

Liczba opublikowanych utworów: 2

Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku

Łacinniczki nad Bosforem: małżeństwa bizatyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.)