Łukasz T. Marciniak

dr, wykładowca Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ oraz studiów podyplomowych UŁ z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i PR. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek międzynarodowego zespołu konsultantów Grupy Consulman. Trener zarządzania współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi i doradczymi. Zainteresowania badawcze: socjologia stosowana, metody wspierania rozwoju i uczenia się, konstruktywizm społeczny, pragmatyzm, metodologia badań jakościowych, socjologia organizacji, socjologia medyczna, socjologia wiedzy; normy, dewiacje i kontrola normatywna w życiu codziennym. Autor m.in.: "Coaching: zbiór narzędzi wspierania rozwoju" (współautor: 2012 i nast.).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Stawanie się nauczycielem akademickim: analiza symboliczno-interakcjonistyczna