Krzysztof Stachura

dr, asystent w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Zainteresowania badawcze: społeczne i antropologiczne aspekty Internetu, socjologia odbioru, socjologia kultury, bezdomność w Polsce i w krajach UE. Autor m.in.: "Oblicza bezdomności" (współredakcja: 2008); "Przemiany seksualności" (współredakcja: 2009); "W sieci i poza siecią: typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni" (redakcja: 2010); "Młodzi w kulturze" (współredakcja: 2010).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Dzieci sieci 2.0