Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

(ur. 1960 r.) prof. i kierownik Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego na Wydziale Anglistyki UAM. W 2012 r. wybrana na stanowisko dziekana nowo utworzonego Wydziału Anglistyki na kadencję 2012-2016. Członkini wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, International Society of Phonetic Sciences, International Phonetic Association, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, International Association of University Professors of English. Od 2012 r. jest jednym z trzech polskich prezydentów Stowarzyszenia Językoznawczego Europy (Societas Linguistica Europaea). Członkini Zespołu Doradczego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zainteresowania badawcze: fonetyka i fonologia, fonologia naturalna, fonotaktyka i morfofonotaktyka, akwizycja pierwszego i drugiego języka, fonologia bitów i wiązań (ang. beats–and–binding phonology), morfologia i teoria języka, język angielski jako lingua franca; badania interdyscyplinarne. Autorka m.in.: "A theory of second language acquisition within the framework of natural phonology: a Polish - English contrastive study" (1990); "Multis vocibus de lingua" (współredakcja: 2000); "Constraints and preferences" (redakcja: 2001).

Liczba opublikowanych utworów: 1

A theory of second language acquisition within the framework of natural phonology: a Polish – English contrastive study