Justyna Hofmokl

(ur. 1977 r.) dr socjologii, współzałożycielka i koordynatorka projektu Creative Commons Polska zaangażowana w działania na rzecz promocji idei otwartego dostępu do publikacji naukowych. Współorganizatorka konferencji oraz współautorka raportu "Kultura 2.0: wyzwania cyfrowej przyszłości", poświęconych przemianom kultury i mediów pod wpływem technologii cyfrowych. Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty nowych technologii, przemiany rynku mediów, w tym możliwości tworzenia i dzielenia się dobrami kultury. Autorka m.in.: "Przewodnik po otwartej nauce" (współautorka: 2009); "Otwartość w publicznych instytucjach kultury" (współautorka opracowania: 2012).

Liczba opublikowanych utworów: 1

Internet jako nowe dobro wspólne