Juliusz Łukasiewicz

(ur. 1923) emeryt. prof. Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym UW. Badacz historii gospodarczej i społecznej XIX i XX wieku. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania naukowe: historia gospodarcza Polski i świata, globalizacja, postęp techniczny, kryzysy gospodarcze w Polsce i na świecie, kultura rolna XIX w. Autor m.in.: "Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886" (1963); "Krach na giełdzie: zarys historii kryzysów ekonomicznych" (1967); "Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku" (1968); "Encyklopedia historii gospodarczej Polski" (współredaktor i współautor: 1981); "Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich" (1988).

Liczba opublikowanych utworów: 3

Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku

Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886

Krach na giełdzie: zarys historii kryzysów ekonomicznych