Joanna Zalewska

Dr socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Licencjat: etnologia (UW), magisterium: psychologia (UW). Członkini: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, European Association of Social Anthropologists i European Sociological Association. Zainteresowania badawcze: rewolucja konsumpcyjna (rewolucje konsumpcyjne) w Polsce: przemiany organizacji konsumpcji, wykształcanie się metanawyków i mody jako podstawowego mechanizmu naśladownictwa oraz przemiany więzi społecznych w przebiegu życia trzech pokoleń; starość w perspektywie kulturowej. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, drukowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Liczba opublikowanych utworów: 1

Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennego